top of page
credu173.jpg

Storïau Gofalwyr

Rydym yn ddiolchgar i’r holl ofalwyr a ddewisodd i rannu eu storïau gyda ni.

 

Rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi amlygrwydd i’r amrywiaeth o ofalwyr.

 

Roedd cyfres o Ofalwyr Ifanc ac Oedolion sy’n Gofalu o bob cwr o Bowys wedi adrodd eu storïau, o Meiriona yn Ystradgynlais i Keira yn Llanbrynmair i Peter James MBE,

Uchel Siryf Powys.

 

Maen nhw yma oll gyda’i gilydd, yn siarad am lawenydd a heriau gofalu.

Comisiynwyd y fideo hwn ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021.

Gofalwyr Ifanc

Ein Gofalwyr Ifanc ym Mhowys a ddewisodd rhannu eu taith a’u profiad gyda ni

Rwy’n Gofalu/I Care- Ffion

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Ffion, Gofalwr Ifanc o’r Drenewydd.

Rwy’n Gofalu/I Care - Keira

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Keira, Gofalwr Ifanc o Lanbrynmair.

Oedolion sy’n Gofalu

Mae rhai o’n Hoedolion sy’n Gofalu yn dewis i rannu eu storïau gyda ni

Rwy’n Gofalu/I Care- Hayley

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Hayley, Rhiant sy’n Gofalu o’r Trallwng.

Rwy’n Gofalu/I Care - Mandy

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Mandy, Rhiant sy’n Gofalu o Lanwrtyd.

Rwy’n Gofalu/I Care - Peter

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Peter James MBE, Uchel Siryf Powys ar adeg y ffilmio, am ei stori bersonol a’i rôl broffesiynol.

Rwy’n Gofalu/I Care - Meiriona

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Meiriona, Gofalwr hŷn o Ystradgynlais sydd wedi gofalu am bobl wahanol ei holl fywyd.

Rwy’n Gofalu/I Care - Aidan

Yma, rydym yn clywed oddi wrth Aidan, Oedolyn Ifanc sy’n Gofalu o Dref-y-clawdd.

Gallwch weld yr holl fideos diweddaraf a’r negeseuon a rennir gan ofalwyr trwy ddod yn rhan o’n cyfryngau cymdeithasol

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page