top of page

Cerdyn Rwy’n Gofalu (iCare)

Cerdyn Rwy’n Gofalu (iCare) / Cerdyn Gofalwyr Ifanc Powys

iCare Logo

A fyddai cerdyn sy’n eich dynodi fel Gofalwr neu ofalwr ifanc yn eich helpu chi?

Os felly, gall cerdyn Rwy’n Gofalu Powys fod yn addas i chi.

Yna aml, rhaid i ofalwyr:

 • Gasglu presgripsiynau i’r unigolyn maent yn gofalu amdanynt

 • Casglu bwyd ychwanegol ar gyfer eu hanwyliaid

 • Gwneud teithiau hanfodol, yn union fel gweithwyr gofal cyflogedig.

Gallai’r cerdyn adnabod sicrhau eich bod yn eich blaenoriaethu mewn siopau a fferyllfeydd.

Os hoffech ymgeisio am Gerdyn Rwy’n Gofalu, cysylltwch â carers@credu.cymru / 01597 823800.

Yellow Flowers

Y gallu i gael gostyngiadau llwyr haeddiannol gyda’r Cerdyn Rwy’n Gofalu

 

Gall gofalwyr sydd wedi’u cofrestru gyda Credu gael Cerdyn Rwy’n Gofalu. Mae hynny’n rhoi’r gostyngiadau canlynol ar hyn o bryd, gyda mwy yn cael eu datblygu:

 

 • Gostyngiad o 50% ar y Gampfa a Nofio (o fewn Powys)

Gostyngiad o 50% ar y Gampfa (gan gynnwys cwrs cynefino) a/neu Nofio ym mhob un o 16 Canolfan Hamdden Cyngor Sir Powys (wedi’u rhestru drosodd). Mae rheolau arferol y Canolfannau Hamdden yn gymwys (rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ac ati – Cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Canolfan Hamdden
Ffôn
Campfa
Pwll
Brecon
01874 623677
Yes
Yes
Bro Ddyfi, Machynlleth
01654 703300
Yes
Yes
Builth Wells
01982 552324
Yes
Yes
Crickhowell
01873 810997
Yes
NO
East Radnor, Presteigne
01544 260302
Yes
Yes
Gwernyfed
01497 847740
Yes
NO
Hay
01497 820431
NO
Yes
Knighton
01547 529187
Yes
Yes
Llandrindod Wells
01597 824249
NO
Yes
Llanfair Caereinion
01938 810634
Yes
NO
Llanfyllin
01691 648814
Yes
Yes
Llanidloes
01686 412871
Yes
Yes
Maldwyn, Newtown
01686 628771
Yes
Yes
Rhayader
01597 811013
Yes
Yes
The Flash Centre, Welshpool
01938 555952
Yes
Yes
Ystradgynlais
01639 844854
Yes
Yes
 • The Cutting Co: Y Trallwng

Yn cynnig gostyngiad o 10% i Ofalwyr

 

 • Theatr Hafren: Y Drenewydd

Fe fyddant yn cynnig gostyngiad mewn pris i Ofalwyr pan y cynigir hyn ar sioeau. Rhaid i ofalwyr ofyn am ostyngiad wrth archebu a chyflwyno’r cerdyn yn y sioe.

 

 • iPink Studios:  Y Drenewydd

Yn cynnig gostyngiad o 20% i Ofalwyr oddi ar eu holl wasanaethau

 

 • K2 The Salon: Y Drenewydd

Yn cynnig gostyngiad o 20% i Ofalwyr

 

 • Canolfan y Dechnoleg Amgen: Machynlleth

Yn cynnig gostyngiad o 20% i Ofalwyr ar fynediad.

 

 • Caffi’r Strand:  Llanfair-ym-Muallt

Yn cynnig cynyddu cwpanau te a choffi o fach i fawr i Ofalwyr

    

 • Theatr Brycheiniog: Aberhonddu

Yn cynnig gostyngiad mewn pris i Ofalwyr pan y cynigir hyn ar sioeau. Rhaid i ofalwyr ofyn am ostyngiad wrth archebu a chyflwyno’r cerdyn yn y sioe.

 

 • Simply Fit Wales: Ardal Aberhonddu

Sally Vaughan – hyfforddwraig ffitrwydd personol, yn cynnig gostyngiad o 20%

 

 • Siop Goffi Giglios: Aberhonddu

Yn cynnig cynyddu cwpanau te a choffi o fach i fawr i Ofalwyr

 

 • Easts, Family Butchers: Aberhonddu

Yn cynnig gostyngiad o 5% i Ofalwyr

 

 • The Manor: Crughywel

Yn cynnig gostyngiad o 25% i Ofalwyr oddi ar aelodaeth hamdden misol

Ymgeisio am Gerdyn Rwy’n Gofalu (iCare)

I ymgeisio am eich cerdyn dros E-bost – Cysylltwch â carers@credu.cymru, gan atodi eich ffotograff.

Dylech hefyd gynnwys eich enw a’ch rhif ffôn cyswllt.

 

I ymgeisio am eich cerdyn trwy’r post – Anfonwch ddatganiad atom yn dweud:

 

Hoffwn ymgeisio am Gerdyn iCare ac rwyf wedi amgáu ffotograff o fath pasbort.

 

Enw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Ffôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Cyfeiriad: Credu (RHADBOST), Marlow, Llandrindod. LD1 5DH

 

 

Edrychwch am gynigion yn y dyfodol gan ddefnyddio eich Cerdyn Rwy’n Gofalu – rydym yn bwriadu gweithio gyda busnesau a gweithgareddau lleol i adnabod y Cerdyn Rwy’n Gofalu a chael cynigion arbennig i Ofalwyr. Bydd rhagor o wybodaeth i’w gael trwy ein cylchlythyr a’n gwefan – edrychwch ar www.credu.cymru

 

Os ydych yn gwybod am fusnes/gwasanaeth lleol fyddai’n hoffi cymryd rhan yn y cynllun Rwy’n Gofalu, ffoniwch 01597 823800 neu anfonwch e-bost at carers@credu.cymru

bottom of page