top of page

Cysylltu â ni

Rydym yn Credu mewn Gofalwyr Ifanc ac Oedolion sy’n Gofalu

Credu Logo

Dewch i gysylltiad am groeso cynnes

Ydych chi’n gofalu am rywun sy’n sâl neu’n anabl?

Rydym yma i chi. Gallwch gysylltu â ni, fe fyddwch yn cael croeso cynnes boed os yw ar gyfer ymholiad sydyn neu am gefnogaeth.

Mae Credu yn gweithio i gefnogi aelodau o deuluoedd a ffrindiau sy’n gofalu am rywun sy’n sâl neu’n anabl ym mhob cwr o Bowys.

Mae ein Llinell Ffôn ar agor dydd Llun – dydd Gwener o 9am - 5pm.

01597 823800

 

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol:

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Anfonwch neges atom ac fe fyddwn yn ei ateb yn fuan.

Diolch am gyflwyno!

Siopau Elusen a Hybiau Gofalwyr

Oeddech chi’n gwybod fod gennym Siopau Elusen gyda Hybiau Gofalwyr ym Machynlleth ac Aberhonddu? Cliciwch ar y map isod am fanylion a rhagor o wybodaeth.

WCD Logo White

Mae Credu hefyd yn cynnig cefnogaeth i Ofalwyr Ifanc yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych (trwy Ofalwyr Ifanc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych (WCD).

Ceredigion Logo White

a Gofalwyr o bob oedran yng Ngheredigion (trwy Ofalwyr Ceredigion Carers).

bottom of page