top of page

Help Ariannol a Chyfreithiol

Cefnogaeth Ariannol

Gall un o heriau gofalu fod yn ariannol. Weithiau mae’n rhaid i bobl roi’r gorau i’w gwaith i ofalu, weithiau mae un o enillwyr cyflog y teulu yn dod yn rhy sâl i weithio, gan gael effaith ddifrifol ar incwm yr aelwyd.

Help gyda Threth y Cyngor, Cyngor Sir Powys

Mae Credu yn gweithio’n aml gyda Gofalwyr ar heriau ariannol ac yn tynnu cefnogaeth arbenigol oddi wrth rai o’r sefydliadau isod. Efallai y byddwch eisiau cael mynediad atynt yn uniongyrchol:

Cyngor ar Bopeth Powys

Ffôn 0345 6018421

Gwasanaeth Cyngor Ariannol Cyngor Sir Powys

 

Mae gan Carers UK amrywiaeth o gyngor a gwybodaeth ariannol.

 

Mae gwefannau defnyddiol eraill yn cynnwys:

Cyngor ar Bopeth

Gov.uk  - i ganfod gwybodaeth a gwasanaethau gan y Llywodraeth

Dosh i bobl sydd ag anabledd dysgu

Turn 2 us -  gwefan y gallwch ei chwilio am elusennau a all eich helpu chi gyda grantiau.

 

Cefnogaeth Gyfreithiol

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

adran ar ei gwefan am faterion cyfreithiol gan gynnwys:

  • Osgoi sgamiau a thwyll

  • Helpu rhywun arall i reoli eu harian

  • Gwneud ewyllys

  • Rheoli materion rhywun arall

  • Gyrfaoedd a’r gyfraith

  • Cwynion ac eiriolaeth

 

Mae gwefannau defnyddiol eraill yn cynnwys:

Cyngor ar Bopeth

Carers UK

bottom of page