Hunanatgyfeirio

Light Purple Squiggle Reverse.png

Ffurflen Hunanatgyfeirio

Mae preifatrwydd Gofalwyr Ifainc a’u teuluoedd yn bwysig iawn i WCD a byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol i’n galluogi i roi cefnogaeth ichi a monitro’r gwahaniaeth a wneir drwy ein gwaith.

 

Hwyrach y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol Gofalwyr gyda’r Awdurdod Lleol perthnasol (Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych) fel ‘tasg gyhoeddus’ yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Hwyrach y byddwn yn awgrymu sefydliadau a gwasanaethau eraill fydd yn gallu cefnogi Gofalwyr Ifainc, ond byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i’r rhain yn unig gyda chaniatâd y Gofalwr Ifanc a rhieni, oni bai bod risg i rywun.

 

Am fwy o wybodaeth am ein dulliau prosesu data personol, hawliau Gofalwyr Ifainc o ran diogelu data neu i gwyno am y ffordd rydym yn trin eich gwybodaeth, cymerwch gip ar ein polisi preifatrwydd, neu cysylltwch â Marie Davies, Rheolwr Gweithrediadau ar: marie@credu.cymru neu drwy ffonio 01597 823800.

Rwyt ti’n bwysig hefyd...

Illustrated Tiger

Rydym ar gael i wrando a rhoi cefnogaeth iti mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Os wyt ti am gael sgwrs, croeso iti anfon neges atom ar ebost, trwy Facebook neu drwy godi’r ffôn. 

Ffurflen Atgyfeirio 

Mae’r ffurflen hon ar gyfer Gofalwyr di-dâl/anffurfiol sy’n byw yng Ngheredigion i ymuno â rhestr bostio Credu a/neu i dderbyn cymorth. Mae’n ddolen ddiogel at Fas Data ‘Log Elusennol’ Credu.

 

Trwy lenwi’r ffurflen hon rydych yn rhoi caniatâd i Credu i ddefnyddio’r wybodaeth i gysylltu â chi ynghylch eich ymholiad. Gallwch ddisgwyl ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen hon i wneud atgyfeiriad ar ran rhywun arall, bydd angen ichi gadarnhau eich bod wedi cael caniatâd y Gofalwr i rannu’r wybodaeth yma gyda Credu.

Mae preifatrwydd yn bwysig iawn i Credu a byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol i’n galluogi i roi cefnogaeth ichi a monitro’r gwahaniaeth a wneir drwy ein gwaith. Hwyrach y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol Gofalwyr gyda Chyngor Sir Ceredigion fel ‘tasg gyhoeddus’ yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 
l_wrexham_logo.jpg
conwy.jpg
Denbighshire-County-council-logo.jpg
cnf logo.jpg
logo.png
unnamed-2.gif
CIN.jpg