Light Purple Squiggle Reverse.png

Oriel Luniau

Dyfyniadau WCD 

Light Purple Squiggle Reverse.png
Purple Quotes Reverse.png

Gwn fod cefnogaeth ar gael inni bob amser.  O ran gwneud mwy, credaf iddyn nhw wneud digon, mwy na digon hyd yn oed! Rwyf wedi gwerthfawrogi’r holl gymorth (cyn y cyfnod clo) ac yn ddigidol yn ystod y cyfnod clo. Rwyf yn gwerthfawrogi cymaint a wnaethpwyd i sicrhau y darperir y gorau inni fel gofalwyr ifainc, ac mae hynny’n bwysig iawn imi.

- Jess

Purple Quotes.png
Purple Quotes Reverse.png

Rwyf wedi bod yn y grŵp gofalwyr ifainc ers blynyddoedd bellach.  Maen nhw o gymorth mawr imi, a gallaf siarad gyda nhw unrhyw bryd pan fydd fy mrawd yn gwneud bywyd yn anodd imi.  Nid ydynt yn fy meirniadu - maen nhw’n fy nghefnogi bob amser.

- Josh

Purple Quotes.png
Purple Quotes Reverse.png

Y peth pwysig yw gwybod bod rhywun ar gael sy’n gallu helpu, hyd yn oed os nad wyf yn cysylltu â nhw am fisoedd, dim ond anfon neges atynt sydd ei angen.

- Orlagh

Purple Quotes.png
wrexham_logo.jpg
conwy Logo.jpg
Denbighshire-County-council-logo.jpg
cnf logo.jpg
Steve Morgan logo.png
NHS Wales Logo
Children in Need Logo